Konference, semináře

Seminář Diagnostika stavebních konstrukcí, hodnocení konstrukcí, vady a poruchy

Národní stavební centrum (NSC) zve na odborný seminář Diagnostika stavebních konstrukcí, hodnocení konstrukcí, vady a poruchy, který se koná 7. prosince 2011 od 9 h na adrese Bauerova 10, 603 00 Brno (areál BVV mezi branami 9 a 10, přednáškový sál – 1. patro).
Seminář je zaměřen na problematiku stavebně-technických průzkumů, měření a monitorování fyzikálních vlastností stavebních konstrukcí. Dále se věnuje tématu hodnocení kvalitativního stavu objektů a konstrukcí. Pozornost je věnována také příčinám poruch a havárií na stavebních konstrukcích.
 
Přednáší:
Ing. Pavel Schmid, Ph.D., Ing. Petr Cikrle, Ph.D., prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.
 
Program:
BLOK I: Průzkum staveb – Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
– stavebně-technický průzkum, metody, postupy, přístrojové vybavení;
 
BLOK II: Kvalitativní hodnocení materiálů staveb – Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
– stanovení materiálových charakteristik, platné normy, přechod na EC;
 
BLOK III: Hodnocení stávajících konstrukcí – prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.
– hodnocení existujících konstrukcí (ČSN ISO 13822),
– statické posouzení konstrukce,
– příčiny poruch, sanace.
 
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a ohodnocen 1 bodem.
 
Přihláška:
– elektronická ZDE,
– telefonicky na 541 159 448,
 
wd