Konference, semináře

Seminář Autorské právo při projektování staveb

Studio Axis, spol. s r. o., zve zájemce na odborný seminář Autorské právo při projektování staveb. Koná se v úterý 19. 6. 2012 od 9 h v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Přednášející:
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. – univerzitní profesor (VUT v Brně a MU v Brně), člen Legislativní rady vlády České republiky a soudní znalec, který se dlouhodobě věnuje mj. problematice duševního vlastnictví, jeho ochraně a oceňování.
 
Obsah semináře:
• Úvod do autorského práva,
• Co je a co není autorské dílo,
• Autorská díla literární, výtvarná, architektonická a urbanistická,
• Díla kolektivní a zaměstnanecká,
• Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo,
• Osobnostní a majetková autorská práva,
• Licence k dílům architektonickým,
• Ochrana práva autorského.
 
Každý účastník obdrží „Osvědčení o absolvování“.
Uzávěrka přihlášek nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.
 

wd