Konference, semináře

Seminář Archeologický výzkum ve stavebnictví

Studio Axis pořádá dne 25. 2. 2020 v Praze školení určené především pro investory v oboru stavebnictví, developery, zástupce stavebních firem, veřejné správy a další zájemce. Na semináři bude vysvětlena problematika záchranných archeologických výzkumů a finanční i časová náročnost archeologického výzkumu. Účastníci budou informováni o možnostech, jak redukovat negativní dopady výzkumu na investiční záměr.

Přednášející:
Mgr. Radek Balý (ředitel společnosti) a PhDr. Selmi Wallisová, Ph.D. (archeoložka), Česká společnost archeologická, o. p. s.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

Kontakt na pořadatele:
Studio Axis, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
E-mail: studio@studioaxis.cz

wd