Konference, semináře

Seminář Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách. Koná se 21. 2. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na podrobné seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění), která je připravena ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na její schůzi v lednu 2012 (po vrácení s pozměňovacími návrhy ze Senátu). Novela má nabýt účinnosti dnem 1. 4.2012 a obsahuje značné množství zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek, a to ve všech jeho fázích, jakož i nové povinnosti při realizaci veřejných zakázek.
Odborný seminář určen pro zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce) a konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 
Odborný garant:
Ing. Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)
 
Lektoři:
– Mgr. David Dvořák, LL.M., partner advokátní kanceláře MT Legal, s. r. o., spoluautor původního zákona o veřejných zakázkách, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní komise ČKAIT;
– Ing. Petr Serafín, zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, spolupracovník S.I.A. – Rady výstavby a dalších nevládních organizací, specialista zejména na veřejné zakázky ve stavebnictví.
 
Oba se dlouhodobě věnují přednáškové, publikační a metodické činnosti v oblasti veřejných zakázek, vydali mj. publikaci Veřejné zakázky ve stavebnictví.
 
Program:
Program semináře bude členěn do ucelených bloků, jejichž obsahem budou úpravy, změny a novinky zejména v těchto oblastech:
– Obecné úpravy, definice, nové instituty,
– Finanční limity,
– Postupy v jednotlivých druzích zadávacích řízení,
– Zadávací dokumentace a její poskytování,
– Vymezení kvalifikace a její prokazování,
– Požadavky na nabídky, otevírání obálek,
– Posouzení a hodnocení nabídek, hodnotící komise,
– Zrušení zadávacího řízení,
– Uveřejňování,
– Námitky a dohled ÚOHS.
 
Výklad bude podpořen podrobnou prezentací. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy a vysvětlení případných nejasností.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd