Konference, semináře

Rigips pořádá 13. ročník konference Dřevostavby v praxi

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Rigips zve ve dnech 31. října až 1. listopadu 2019 do hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, kde se bude konat již 13. ročník konference Dřevostavby v praxi. Akce je určena pro architekty, projektanty, montážníky, řemeslníky, technické pracovníky, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Zkrátka pro všechny, které zajímá výstavba dřevostaveb. V hlavních přednáškových sálech i na komornějších workshopech vystoupí více než deset řečníků, kteří vám předají své vědomosti a praktické zkušenosti.

Mimo jiné se můžete těšit na přední odborníky ze tří divizí společnosti Saint-Gobain – Rigipsu, Weberu a Isoveru. Hlavními tématy letošního ročníku konference je problematika koupelen v suché výstavbě, akustika v dřevostavbách, fasády a podlahy v dřevostavbách a další zajímavá témata. Odborné přednášky z hlavního sálu doplní přední odborníci na dřevostavby a suchou výstavbu svými poznatky, technickými specifikacemi, odbornými workshopy a praktickými ukázkami.

„Dřevostaveb se staví v České republice rok od roku více a více. Procento dřevostaveb celkové výstavby roste nejen díky zvyšování kapacity zaběhnutých firem, ale také díky nově vznikajícím společnostem. Do oboru se dostává stále více lidí a samozřejmě je potřeba jim dodat aktuální, a hlavně praktické informace. Navíc se zlepšují technologie, materiály i požadavky na stavby, a proto je potřeba i pro zkušené profesionály udržet si dostatečný přehled,“ vysvětluje důvod vzniku a pořádání konference Dřevostavby v praxi Jiří Provázek, technický poradce společnosti Rigips.

Z programu
Na konferenci vystoupí odborníci ve svém oboru. Hned první den na téma Současný stav a vize budoucnosti dřevostaveb promluví ředitelka ADMD Ing. Lenka Trandová. Těšit se můžete také na přednášku Mgr. Marcely Berčíkové, vedoucí oddělení radonového programu SÚJB, která povede prezentaci na téma Radon ve stavbách. Následně si můžete poslechnout přednášku produktového manažera Rigips Vojtěcha Zítka, který společně s Jiřím Bartošem, jednatelem společnosti SEMA CZ, připravují přednášku na téma SEMA a nové skladby Rigips v dřevostavbách. Jiří Bartoš na přednášku následně naváže svým odborným workshopem s názvem Tipy a triky v SEMA.

Tentýž den v odpoledním bloku se lze těšit například na přednášku Dipl. Ing. architekta Rolanda Matzinga ze společnosti R-M-P architekten und ingenieure, který přijede z Německa, aby pohovořil o přednostech a záporech energeticky účinných staveb. Zapomenout nesmíme ani na vysoce aktuální problematiku požární ochrany dřevostaveb a s tím spojenou legislativu, kterou přednese v odpoledním bloku konference doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Druhý den konference přinese přednášky například o monitoringu vlhkosti v konstrukcích. S tímto tématem vás obeznámí Ing. Pavel Chytil, Ph.D., ze společnosti MoistureGuard. Z divize Isover vystoupí Ing. arch. Josef Hoffmann, který pohovoří o nadkrokevní izolaci a vegetačních střechách, a za divizi Weber téma Aplikace hydroizolačních stěrek na suché podlahy v koupelnách Mgr. Pavel Svatoš.

Je připraveno i několik workshopů, které jsou zaměřeny na témata Kámen v dřevostavbách, Ochrana dřevěných prvků, Montážní zásady parozábran a třeba i Nové techniky tmelení.

Přihlásit se na konferenci můžete pomocí registračního formuláře zde. Uzávěrka registrací je 24. října 2019.

Organizátory konference jsou Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Rigips a AZ Promo, s. r. o. Více informací o konferenci a jejím podrobném programu naleznete na www.drevostavbyvpraxi.cz.

tisková zpráva, wd