Konference, semináře

Proběhla konference Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR

Dne 25. 9. 2018 se ve Velkém sále zastupitelstva hl. m. Prahy konal již 5. ročník celostátní konference z cyklu Smart City – Společnost 4.0 s názvem Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR. Konferenci organizuje společnost TOP Expo CZ.

Tématem byla multimodalita a heslem „Kombinuj a jeď“. Cílem akce bylo podpořit zásady udržitelné dopravy a přesvědčit občany o výhodách MHD a alternativních druhů dopravy a napomoci dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst. Doprovodnou výstavu vozidel na alternativní pohon zhlédli návštěvníci přímo před budovou magistrátu. Atraktivní téma přilákalo více než 150 zájemců z řad zástupců komerčních firem, zástupců měst a obcí, akademiků a studentů z mnoha měst ČR.

Úvodní prezentaci k tématu přednesl v pověření náměstka ministryně MPO ČR Ing. Eduarda Muřického jeho zástupce Ing. Jiří Koliba. Představil Národní akční plán čisté mobility a podporu využívání vozidel na alternativní pohon v ČR ze strany MPO ČR.

Zástupce ÚJV Řež, a. s., Ing. Aleš Douček, Ph.D., v přednášce nazvané Vodíková mobilita seznámil posluchače s koncepcí využití vodíkových technologií pro akumulaci energie. Vyzdvihl potencionální přínos vodíkové ekonomiky a současné vývojové trendy vodíkové mobility vč. plánovaných plnicích stanic pro vozidla poháněná vodíkem na dopravních tazích ČR.

Zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy Ing. Jan Barchánek seznámil přítomné s testováním a rozvojem elektrobusů a trolejbusů v pražské MHD. Odborné veřejnosti připomněl nutné požadavky na pražský elektrobus ve vztahu k maximalizaci produktivity a minimalizaci nákladů na infrastrukturu a prezentoval zkušenosti s provozem od roku 2010.

Tématem prezentace Ing. Radovana Burkoviče z Asociace elektromobilového průmyslu byla Elektromobilita v MHD jako ekosystém. Posluchačům nastínil čistou tichou budoucnost formou odpovědí na otázku: „Proč elektrovozidlo?“. V Praze i jiných větších městských aglomeracích jsou pro vznik infrastruktury elektrické MHD ideální předpoklady (dopravní uzly, konečné, depa, vozovny, P+R, zastávky…).

Generální ředitel Metroprojektu Praha, a. s., Ing. David Krása představil budovanou trasu D pražského metra pohledem projektanta. Připomněl výhody a efektivitu hromadné dopravy oproti dopravě individuální a podrobně ukázal budoucí trasu a jednotlivé stanice trasy D. Ke konečnému stavu vedlo několik desítek let úvah o základním směřování trasy a jedná se o dobře koncepčně připravený projekt.

Mgr. Monika Dvořáková za společnosti AŽD Praha přednesla daty podložený příspěvek nazvaný Silniční telematika. Zmínila komplexní dopravně-bezpečnostní silniční telematické systémy AŽD představující řešení pro dopravu ve městech a aktuální trendy v dopravní telematice.

Zástupce společnosti Siemens ČR Ing. Jiří Pohl v přednášce nazvané Technické inovace pro udržitelnou multimodální mobilitu velkoměst věnoval velkou pozornost základním principům udržitelné bezemisní multimodální mobility. Zdůraznil také nutnost připravit vizi bezemisní udržitelné pražské mobility a koordinovanými kroky ji naplňovat.

Příměstská a městská železnice jako páteř veřejné ekologické dopravy byla tématem prezentace Ing. Martina Vaňka, Ph.D., ze SŽDC. Mj. představil tři pilíře opatření pro zvýšení atraktivity železniční dopravy: opatření dopravně-tarifní, opatření na vozidlech a opatření na infrastruktuře.

Vojtěch Fried z Pražské energetiky seznámil přítomné s výhodami a rozvojem sdílení elektromobilů v Praze a rozvojem sítě dobíjecích stanic.

Specialista odboru rozvoje dopravy hl. m. PrahyMgr. Lukáš Eršil vystoupil s přednáškou nazvanou Jak odstranit překážky v rozvoji čisté mobility? Základním poselstvím bylo přesvědčení, že nemůžeme prosazovat čistou mobilitu jen ve městech a pak do nich dálnicemi přivádět desetitisíce aut. Mít čistou mobilitu bez čisté základní dopravní sítě je nemožné. Zdůraznil rovněž výhody příměstské železniční dopravy a nutnost budování VRT.

Zástupci Porsche Česká republika se nemohli konference zúčastnit osobně, ale prostřednictvím pořadatelů předali poselství v podobě vize osobních automobilů nazvané Automobily na prahu technické revoluce. Je zřejmé, že automobilový průmysl rychle směřuje k digitalizaci, autonomnímu řízení a umělé inteligenci, rozvoji mobilních služeb a e-mobility.

Součástí konference byla již tradiční výstava automobilů na alternativní pohon na Mariánském náměstí před budovou magistrátu. Společnost TOP Expo se každý rok snaží představit novinky v oboru ekologických vozů.

Více o konferenci najdete zde.

tisková zpráva, wd