Konference, semináře

Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, OPPA, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti, Evropský sociální fond, ČKA a ČKAIT zvou na dvoudenní Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů. Kurz se koná ve dnech 7. a 8. dubna 2011 na adrese Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1. Záštitou nad ním převzala Koordinační rada pro autorizované inspektory.
Tento konkrétní kurz je určen pouze pro zaměstnance mikropodniků a OSVČ splňující podmínku, že svou ekonomickou činnost vykonávají z více než 50 % na území Prahy! Jedná se totiž o dotované školení (grant v operačním programu Praha Adaptabilita) a jako takové ho mohou absolvovat zdarma.
Kurz je zaměřen na postavení, povinnosti a odpovědnost autorizovaného inspektora ve výstavbě v relaci na ostatní subjekty ve výstavbě, jako stavebníka, projektanta a zhotovitele. Kurz se bude v právních souvislostech zabývat problematikou, která je zahrnuta v tématech z první části zkoušek, a rámcově budou účastníci kurzu seznámeni též s okruhem vyžadovaných znalostí v technické sféře. Přednášet budou členové Koordinační rady pro autorizované inspektory, o zkušenostech z praxe bude přednášet autorizovaný inspektor. Účastníci budou obeznámeni s časovým rozvrhem a průběhem zkoušek.
 
Program 1. den
9.30–9.45 Zahájení, požadavky, postavení a povinnosti AI a ostatních odpovědných osob ve výstavbě (JUDr. Miroslav Hegenbart);
9.45–11.45 Zkrácené stavební řízení a podíl autorizovaného inspektora na dokončení stavby/kolaudaci (JUDr. Václava Koukalová);
12.30–15.00 Dotčené orgány státní správy (JUDr. Zdeňka Vobrátilová);
15.00–16.00 Povolování dopravních staveb autorizovaným inspektorem (Mgr. Vladimír Ježek).
 
 
Program 2. den
8.30–10.00 Vliv územně plánovací dokumentace, územního rozhodnutí, územního souhlasu a územně plánovací informace na prověřování projektu ve zkráceném stavebním řízení (Mgr. Jana Machačková, MMR);
10.00–11.45 Obecné požadavky na výstavbu včetně problematiky jejich uplatňování v hl. m. Praze (Ing. Jitka Víchová);
12.30–14.00 Některé zkušenosti z praxe AI (Ing. arch. Petr Mráz);
14.15–16.00 Postup při zkouškách (prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.).
 
Odborný garant:
JUDr. Miroslav Hegenbart, Česká společnost pro stavební právo
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Česká společnost pro stavební právo
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
wd