Konference, semináře

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

Dne 12. 1. 2016 pořádá STUDIO AXIS v Praze intenzivní přípravu na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech. Součástí jsou rozsáhlé podklady ke zkoušce. Lektory jsou přímo specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

Cílem je orientace ve vybraných ustanoveních právních a technických předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné části zkoušky dle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Přednášející:
Ing. Bohumil Rusek, poradce předsedy ČKAIT; Ing. Vojtěch Kaisler – dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

Program a on-line přihlášku najdete zde.

wd