Konference, semináře

Přednášky v Ekotechnickém museu upozorní na průmyslové památky

Ve staré čistírně odpadních vod v Praze Bubenči se
25. února uskuteční blok přednášek s názvem Nebojme se
industriálu. Cílem pořadatelů je upozornit na památky průmyslové
architektury.

Tyto památky jsou také dokladem historie a kulturního
dědictví, avšak vedle tradičních kulturních památek stojí stranou
zájmu veřejnosti.
Přednáškové odpoledne pořádá Ekotechnické muzeum, které sídlí
právě v bývalé čističce, a Národní památkový ústav.
Přednášejí architekti David Vávra, Tomáš Šenberger a Pavel
Prouza. Součástí programu bude také možnost navštívit dosud
nevyužívaný prostor hlavní provozní budovy, která se mění
v expozici kávy a industriální kavárnu. Zájemci
o účast na přednáškách by si měli do 19. února rezervovat
místa na tiskovém oddělení NPÚ v Praze (kontakt: Mgr. Zdeňka
Kalová, DiS., tiskový referát NPÚ, tel. 257 010 207,
724 511 225, kalova@up.npu.cz).
NPÚ se na průmyslové památky chce v první polovině
letošního roku více zaměřit, tématem jeho mediální kampaně jsou
ohrožené památky a mezi nimi je industriálních staveb velké
procento. Architektura upomínající na průmyslové období stojí nejen
na okraji zájmu laické veřejnosti, ale jednotní v názoru na
jejich ochranu nejsou ani odborníci. Někteří navíc velmi snadno
podléhají tlaku developerů, neboť ti někdejší průmyslové areály
vidí jako snadnou možnost zisku nových stavebních pozemků. Proto
ochránci industriálu vítají ekonomickou krizi, která developery
nutí šetřit a neskupovat a později nebourat další
stavby.
Zachránit průmyslové stavby často nezmůže ani jejich
prohlášení za kulturní památku, byť je pak jejich přestavba či
zbourání těžší. Z přibližně 40 000 nemovitých kulturních
památek v Česku je průmyslových památek kolem 3000.
Přestože se zejména v posledním desetiletí povědomí
široké veřejnosti i některých stavitelů o hodnotách
industriální architektury zvýšilo, zmizelo během této doby 130
průmyslových objektů a areálů. A bourají se stavby
v samém centru Prahy, tedy městské památkové rezervace zapsané
na seznam UNESCO, například tiskárna v Opletalově ulici.
V tomto případě majitel objektu zboural kulturní památku
a ministerstvo poté na jeho žádost památkovou ochranu
z domu sejmulo, neboť již nebylo co chránit.
Na průmyslové památky a možnosti jejich nového využití
již osm let upozorňuje pražské bienále Industriální stopy, díky
němuž se o průmyslové architektuře více mluví. Několik
takových staveb je i na seznamu národních kulturních památek,
tedy ve společnosti třeba českých korunovačních klenotů. Tento
týden se mezi ně dostala i bubenečská čistička.
zpráva ČTK