Konference, semináře

Praha přivítá urbanistický kongres AESOP 2015

Fakulta architektury ČVUT v Praze hostí od 13. do 16. července 2015 největší každoroční setkání odborníků na územní plánování a urbanismus, kongres Asociace evropských vysokých škol urbanismu a územního plánování AESOP 2015. Tématem letošního kongresu bude hledání odpovědnosti.

Naše města se rozšiřují, vzdálenost, kterou většina jejích obyvatel musí překonat při cestě do zaměstnání, za službami či zábavou, se neustále zvyšuje. Finance na udržování a zlepšování komunikací, inženýrských sítí a veřejných služeb se snižují. Bohatí se koncentrují do uzavřených společenství, zatímco jiní mohou zůstat uvězněni v sociálních a etnických ghettech.

To je jen letmý popis problémů, se kterými se společnost potýká a které by mohla městská a regionální správa účinně řešit prostřednictvím plánování. To je však kontrolováno a ovlivňováno často nevyváženými vztahy mezi veřejnou správou a soukromým sektorem a prostor pro činnost odborníků se rozpouští a mísí s podnikatelskými zájmy. Trhlina mezi pravomocemi a pocitem odpovědnosti se zvětšuje. Kdo by měl převzít odpovědnost za to, jak bude prostředí kolem nás vypadat v budoucnu?

„AESOP je velmi vhodným fórem pro tuto diskusi. Sdružuje akademiky a mladé výzkumníky ze 150 evropských škol urbanismu a plánování, tedy většinu lidí, kteří mají odborně blízko k tomu, co se děje s evropskými městy a regiony,“ konstatuje prof. Karel Maier, vedoucí ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Organizátory kongresu jsou Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Záštitu nad kongresem převzala ministryně pro místní rozvoj ČR, primátorka hlavního města Prahy, Česká komora architektů a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Partnerem kongresu je také Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kongresu se zúčastní přes 650 delegátů převážně z evropských zemí, ale také z Číny, Taiwanu, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, USA, Kanady, zemí Latinské Ameriky, Indie nebo Ruska. Příspěvky a diskuse se budou zabývat tématy soudržnosti komunit v multikulturním světě, etiky, odpovědnosti a závazků vlád a profesionálů, sociálního rozměru urbanismu, zodpovědné ekonomiky a veřejných financí měst nebo kultury, zábavy a turismu jako všeléku či hrozby.

Jak se změnilo plánování v postsocialistických zemích za posledních 25 let a jakou cestou by se měla východní Evropy vydat? To bude předmětem přednášky hlavního hosta kongresu Ivána Tosicse z Metropolitního výzkumného ústavu v Budapešti. „V řadě zakládajících států EU se zvětšuje flexibilita ze strany veřejných institucí, aby se podpořily občanské iniciativy vedené ‚zdola nahoru‘. Tento přístup v postkomunistických zemích střední Evropy zatím chybí. Je třeba zavést nové formy správy, které budou založeny na posílení práv občanů a účasti všech příslušných zúčastněných stran,“ navrhuje maďarský matematik, sociolog a odborník na bytovou a regionální politiku Evropské unie.

Spolupráce státní správy a veřejného sektoru bude také tématem pro panelovou diskusi, která se bude konat v úterý 14. července 2015 od 19 hodin v prostorách Nákladového nádraží Žižkov a doplní vědecký program konference. O využití energie občanských iniciativ, úloze samospráv a urbanistů v městském plánování budou debatovat Matěj Stropnický (radní pro územní rozvoj), Eric Swyngedouw (profesor geografie na Manchesterské univerzitě), Willemijn Lofvers (architekta a zakladatelka Bureau Lofvers), Frank Othengrafen (profesor Regionálního a územního plánování na Hannoverské univerzitě). Moderuje Petr Návrat, vedoucí týmu participace v plánování města na Institutu plánování a rozvoje.

Po diskusi bude následovat od 21.30 projekce filmu Plán (Česko, 2014, 90 min, režie Benjamin Tuček). Diskuse i filmová projekce jsou otevřené pro veřejnost. Pracovním jazykem je angličtina.

Více o kongresu Asociace evropských vysokých škol urbanismu a územního plánování AESOP 2015 lze nalézt na http://www.aesop2015.eu.

Kateřina Rottová, Fakulta architektury ČVUT v Praze