Konference, semináře

Pozvánka na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA, pořádá 8. ročník odborné konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Koná se 7.–8. 10. 2014 na Fakultě stavební VUT v Brně. Organizátoři doufají, že se konference stane pro celou odbornou veřejnost zdrojem informací o posledních novinkách na poli zkoušení ve stavebnictví.

Měly by zde být prezentovány nové metody a současně praktické zkušenosti s využíváním metod stávajících. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně pro rozvoj a udržování systémů kvality. Po kladném ohlasu z loňska bude opět zařazen přednáškový blok Praktické ukázky měření a přístrojové techniky, kde se předpokládá prezentace nejnovější i tradiční přístrojové techniky i diagnostických metod jak prodejci zařízení, tak renomovanými firmami, které špičkovou techniku v praxi využívají.
A tradičně bude udělena Cena Karla Hollana za celoživotní přínos v oboru stavebního zkušebnictví. Novinkou je soutěžní přehlídka fotografií s tematikou zkoušení ve stavebnictví.
 
Na konferenci se můžete přihlásit on-line, prostřednictvím formuláře pro přihlášení a zaslání anotace, na www.zkouseniajakost.cz. Přijetí přihlášky a anotace vám bude potvrzeno e-mailem. V případě zájmu o zařazení příspěvku do programu konference a sborníku vám budou zaslány bližší propozice formy zpracování článku.
 
Důležité údaje:
Místo konání: Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno
 
Hlavní tematické bloky:
I. Zkoušení stavebních hmot, dílců a konstrukcí
II. Praktické ukázky měření a přístrojové techniky
III. Normalizace a certifikace ve stavebnictví, řízení jakosti a kvality
 
Termíny a uzávěrky:
Uzávěrka přihlášek příspěvků: 15. 7. 2014
Uzávěrka sborníku (články a firemní inzerce): 31. 8. 2014
Uzávěrka objednávek ostatních firemních prezentací: 30. 9. 2014
 
Konference je zařazena do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT.
 
Kontakty:
Odborný garant konference, předseda vědeckého výboru
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
E-mail: hobst.l@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 836
 
Tajemník konference, člen vědeckého výboru
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
E-mail: anton.o@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 823
Mobil: +420 604 421 470
 
Tajemník konference, člen vědeckého výboru
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.
E-mail: hermankova.v@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 817
Mobil: +420 604 158 023
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví
Veveří 331/95, 602 00 Brno
 
wd podle podkladů organizátora