Konference, semináře

Pozvánka na konferenci Izolace 2016

Společnost A.W.A.L. zve na konferenci Izolace 2016, tentokrát s podtitulem „Obvodové pláště a stavební fyzika“. Jde o velice aktuální téma jak z pohledu dotačních programů, jakým je např. Zelená úsporám, tak z hlediska kvality prací či vhodnosti volby jednotlivých výrobků pro zateplování. Konference se koná 21. ledna 2016 od 9.30 h v konferenčním sále PVA EXPO v Letňanech, Praha 9, a to pod záštitou ČSSI a CSI.

Součástí programu bude také předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše za zajímavé a kvalitní studentské práce z oboru stavební fyziky. V rámci konference bude pořádána tradiční tombola, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Dílna Eliáš.

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Odborným garantem je Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Aktuální informace a program naleznete na www.izolace.cz. On-line registrace je ZDE.

Protože konference je pořádána v úzké spolupráci s veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha, je pro její účastníky zajištěn vstup na tyto akce po celou dobu jejich konání, tedy od 21. do 23. 1. 2016.

wd