Konference, semináře

Pozvánka na konference Sanace a rekonstrukce staveb 2012 a Rehabilitation and Reconstruction of Buildings

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební VUT v Brně pořádají 34. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, jejíž součástí je mezinárodní 14th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). Konference se budou konat v aule Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 331/95 ve dnech 6. a 7. listopadu 2012.
Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2012 se bude konat v tradičním duchu předcházejících konferencí, kdy budou v jejím průběhu prezentovány odborné příspěvky zabývající se problematikou sanací staveb (ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, restaurování kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí, fyzikálně chemické vlastnosti, statika a dynamika staveb a sanace hrázděných staveb). V letošním roce v rámci celosvětového trendu zvyšovat prestiž konferencí bude společnost WTA CZ souběžně organizovat 14. mezinárodní konferenci pod názvem 14th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). V rámci mezinárodní konference budou prezentovány vědecké poznatky v oboru sanací staveb. Organizační výbor konference má potvrzeno uveřejnění vybraných vědeckých článků v recenzovaném časopise zařazeného v databázi SCOPUS (viz aktuální metodika VaV v České republice).
V průběhu konference bude tradičně vyhlášena soutěž o nejlepší sanační dílo roku, jejíž vítěz obdrží pamětní listinu vydanou společností WTA CZ. Budou rovněž vyhlášeny výsledky každoroční soutěže studentů (absolventů) vysokých škol technického zaměření, a to soutěže o nejlepší diplomovou práci a nejlepší disertační práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2011–2012, které jsou společností WTA CZ finančně honorovány.
Doufáme, že výše uvedené aktivity společnosti WTA CZ budou podmětné pro vaši osobní účast na konferenci a že i svojí účastí nebo příspěvkem přispějete k jejímu zdárnému průběhu. Aktuální informace ohledně konferencí včetně dílčích termínů, přehledu příspěvků a průběhu konference budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.wta.cz/konference a http://crrb.wta.cz. Pravidla soutěží a podmínky pro přihlášení do soutěží lze získat na webových stránkách nebo v sekretariátu společnosti WTA CZ.
Pozvánku ve formátu PDF najdete ZDE.
 
Kontakt:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 397
e-mail: wta@wta.cz
 
tisková zpráva