Konference, semináře

Pozvánka na akreditované semináře Studia Axis v květnu a červnu 2020

Studio Axis, spol. s r. o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá v květnu a červnu 2020. Místem konání je Argentinská 286/38, Praha 7 – Holešovice. Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na webové stránce www.studioaxis.cz.

Stavební zákon – velká novela
21. 5. 2020, 9–14 h
Součástí bude výklad řady nových právních předpisů včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, novely vodního zákona, novely zákona o zeměměřictví a digitalizace postupů ve veřejné správě. Seminář bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky atd.

Zákon o státní památkové péči
28. 5. 2020, 9–14 h
Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům. Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech. Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

Požární bezpečnost staveb a závady v projektech a realizacích
9. 6. 2020, 8–13 h
Chyby při navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti. Konstrukční a technologické závady u staveb z hlediska požární bezpečnosti. Chybné řešení a montáž požárně bezpečnostních zařízení v praxi. Ověřování požadavků požární bezpečnosti stavby podle schválené projektové dokumentace. Ve spolupráci s PKPO.

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT
16. 6. 2020, 9–16.30 h
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

wd