Konference, semináře

Pozvání na konferenci Fibre Concrete 2009

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových
a zděných konstrukcí zve na 5. mezinárodní konferenci
Fibre Concrete 2009 – Technologie, navrhování,
aplikace
. Koná se 17. až 18. září
2009
na Masarykově koleji v Praze 6.

Fibre Concrete 2009 je mezinárodní konference zaměřená na
vláknobetony. Jejím záměrem je vytvořit platformu pro diskuse
o nových poznatcích v oblasti teorie i navrhování.
Prezentuje výsledky experimentálního výzkumu, vývoje nových
materiálů, rozvoje nových návrhových metod a jejich zavádění
do projekční praxe. Součástí konference jsou ukázky úspěšných
aplikací a realizací vláknobetonu v konstrukcích.
Konference je určena širokému okruhu odborníku z oblasti
vývoje, výzkumu, technologie a výroby betonu, ale
i projektantům, technologům a podnikatelům ve
stavebnictví. Sekce navrhování je věnována
prof. J. Procházkovi k životnímu jubileu.
Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích
programech pro členy ČKAIT – projekt celoživotního
vzdělávání.
Tematické okruhy:
1. Výzkum,
2. Technologie,
3. Navrhování,
4. Aplikace,
5. Vláknobetony a udržitelný rozvoj.
 
Anotaci odborného příspěvku a předběžnou přihlášku
k účasti na konferenci zašlete nejpozději do
1. dubna 2009
na e-mailovou adresu: fc2009@fsv.cvut.cz nebo ON-LINE prostřednictvím
registračního formuláře zde
Sekretariát konference:
Terézia Němcová
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Fibre Concrete 2009
Technická 4, 166 07 Praha 6-Dejvice
Tel.: +420 224 355 688
Fax: +420 233 331 263
 
Odborný program:
Ing. Vladimíra Vytlačilová
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra betonových a zděných konstrukcí
Tel.: +420 224 354 365
 
Důležité termíny:
1. 4. 2009 – zaslání anotace příspěvku;
1. 5. 2009 – sdělení o přijetí příspěvku;
17. 6. 2009 – zaslání plného znění příspěvku;
uzávěrka přihlášek se sníženým vložným.
 
Aktuální informace hledejte na internetových stránkách
konference http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2009.