Konference, semináře

Posílejte připomínky k pracovní verzi ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

Ve dnech 14. a 15. 9. 2011 se v Praze 4 v Kulturním centru Novodvorská uskuteční konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2011. Bude se na ní diskutovat i o textu právě revidované ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.
Organizátoři konference proto zveřejňují internetový odkaz http://www.betonconsult.cz/revize.html, kde je možné se seznámit s pracovní verzí revidované normy, a vyzývají všechny, jichž se norma týká, aby posílali náměty a připomínky. Nyní je příležitost ke změně textu normy!
Další informace o konferenci, včetně možnosti firemní prezentace najdete na www.konferencepodlahy.cz.
wd