Konference, semináře

Otvorové výplně stavebních konstrukcí – výzva k přihlášení příspěvků

III. ročník celostátního odborného semináře Otvorové
výplně stavebních konstrukcí
se uskuteční
30.–31. října 2008 v KC Aldis v Hradci
Králové. Zvýrazněnými tématy semináře jsou energetické úspory,
ochrana před hlukem a prodloužení životnosti otvorových
výplní.

Mezi odbornou veřejností, zvláště investory, výrobci
a dodavateli otvorových výplní, je o informace
z této oblasti velký zájem, což každoročně dokazuje účast na
specializovaném odborném semináři, zaměřeném právě na kvalitu
otvorových výplní v ČR. Po prvním ročníku semináře v roce
2006 s účastí přesahující 400 řádně přihlášených delegátů byl
program loňského ročníku rozšířen na dva dny a návštěvnost
dosáhla 520 registrovaných účastníků. Proto je i letošní
ročník dvoudenní.
Pořadatel vyzývá odborníky v oblasti otvorových výplní ke
spolupráci na přípravě programu tohoto celostátního odborného
semináře. Uvítá přihlášky příspěvků do programu. Formuláře pro
zaslání anotací příspěvků naleznete na internetových stránkách:
www.stavokonzult.cz.
Termín ukončení přihlášek příspěvků je do 2.
června 2008.
Pořadatel akce:
Stavokonzult, Za Viaduktem 429, 400 01 Ústí nad Labem,
tel.: 475 205 352,
fax: 475 602 094,
kontaktní osoby:
Alena Tolarová 777 769 707,

Miroslav Bezouška 777 769 719.