Konference, semináře

Otázky autorského práva v architektuře a projektování

Dne 3. dubna 2009 od 9 do 17 hod. proběhne v prostorách
Rektorátu VUT v Brně (Antonínská 548/1) mezinárodní sympozium
o autorském právu v architektuře a projektování,
které pořádá Česká komora architektů ve spolupráci s Justiční
akademií a Ministerstvem kultury.

V průběhu sympozia budou nadneseny nejzávažnější otázky,
jež problematiku autorského práva v architektonické praxi
postihují. Téma bude nedílně nazíráno jak z teoretické, tak
i zcela konkrétní a praktické roviny. Nezanedbatelný
prostor bude věnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána
diskuse.
Sympozium má za cíl společným dialogem posunout odbornou
pospolitou vědomost na vyšší úroveň. Je naděje, že akce zvýší
preventivní pohotovost všech, kdo jsou účastníky procesu
projektování staveb. Bude platformou, kde v jeden moment budou
diskutovat špičkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak
věcnou stránku tématiky i nespecializovaní soudci a další
odborníci, kteří nebudou přímo přispívat referáty. Akce bude
významným nástrojem pro předejití složitým a draze řešitelným
sporným situacím a bude cennou preventivní instrumentací pro
všechny dotčené.
Problematika autorského práva se týká především zástupců
veřejné správy, investorů a zadavatelů, stavebníků,
developerů, architektů a projektantů, specializovaných
i nespecializovaných právních kanceláří i soudů.
Autorskoprávní problematika má totiž i trestněprávní vztahy
a v nepřímé souvislosti může být sympozium užitečné
i osobám činným na tomto poli. Rovněž jsou vítáni zájemci
z řad reprezentantů právní nauky, kteří se na téma
v pravém slova smyslu dosud nespecializovali.
Sympozium bude simultánně tlumočeno kvalitním kabinovým
překladem do českého a německého jazyka.
Na symposium byly pozvány přední osobnosti a odborníci
z pěti zemí EU, kteří se mohou k tématu zasvěceně
vyjádřit a vést plodnou diskusi. Právníci, soudní znalci
a teoretikové připraví ve svých přednáškách všechny aspekty
sledovaného tématu.
Podrobné informace najdete zde.
 
Kontakt:
ludmila.cepakova@cka.cc
Tel.: 542 211 809. 
 
mi podle podkladů ČKA