Konference, semináře

Ohlédnutí za sedmým ročníkem konference Dřevostavby v praxi

Na začátku listopadu se v hotelu Skalský dvůr nedaleko Nového Města na Moravě sešlo téměř 270 profesionálů z oblasti dřevostaveb na konferenci Dřevostavby v praxi 7. Na dvoudenní odborné konferenci se setkávají odborníci z akademické sféry, zástupci státních institucí, technici výrobních společností, projektanti a realizační firmy. 
 
Konference se stala nejen osvědčeným místem pro získání nových informací z oboru, ale hlavně pro výměnu a sdílení praktických zkušeností mezi profesionály ze stavebnictví.
Během dvoudenní akce proběhlo 25 přednášek a technici z 20 partnerských společností vysvětlovali a ukazovali správné technologické a montážní postupy, použití nástrojů a služeb pro dřevostavbaře.
Konference byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body.
Novinkou letošní konference bylo natáčení všech přednášek na video a následné uveřejňování formou seriálu na odborném webu www.drevoportal.cz. Pokud se tedy někdo nemohl konference zúčastnit, má nyní možnost se podívat na videozáznam na výše uvedeném portálu.
Každý účastník si odnesl CD sborník se všemi přednáškami, doplňujícími články a také technickými podklady partnerů. CD sborník je možné zaslat na vyžádání u Ivany Duchoňové (ivana.duchonova@saint-gobain.com).
Nemůžeme zde vyjmenovat všechny zajímavé přednášky, protože jich bylo opravdu hodně. Hosté nejčastěji kladně hodnotili všechny praktické zkušenosti, ukázky netradičních řešení a technologických postupů, představení chybných a správných řešení na stavbách a samozřejmě technické novinky v oboru. V dotaznících spokojenosti získaly od posluchačů nejvyšší hodnocení přednášky, které se týkaly nových požárních a akustických zkoušek konstrukcí a praktických zkušeností se stavebními detaily.
Nejvíce zaujaly přednášky o stanovení požární odolnosti a nových poznatcích o chování desek na bázi sádry za požáru (doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., UCEEB ČVUT), neplánovaném experimentu dřevostavby, která byla několikrát vytopena, a následných nápravných opatřeních (MgA. Patrik Zamazal, MOLO ARCHITEKTI s.r.o.) a také srovnání konstrukcí dřevostaveb s různými deskovými materiály (Jiří Provázek, divize Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ).
Karel Bulín z firmy Dörken, s. r. o., poukázal na rozporuplné návrhy normy pro skladby šikmých střech a také hovořil o správných a bezpečných skladbách. Diskuzi o možnostech modulového stavebního systému Legopan pro stavby na míru nastolil svou přednáškou pan Vincent Guillot (Ecomodula, s. r. o.).
tisková zpráva