Konference, semináře

Odborný kurz Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí

Společnost Betonconsult pořádá ve dnech 27.–30.1.2020 čtyřdenní odborný kurz Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí. Kurz je zaměřen na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači se seznámí se základy technologie betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací. Odborníci z praxe budou hovořit o nejčastěji se objevujících problémech při provádění sanací a možnostech jejich předcházení. Místem konání kurzu je Konferenční centrum VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Seminář je organizován pod záštitou WTA – Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky, z. s., a nově je zařazen mezi odborné akce WTA. Kurz je také akreditován v rámci programů celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.
Přednášejí: Prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Mgr. Ing. David Jedinák; prof. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Zdeněk Vávra; Ing. Jiří Zmek.
Podrobné informace o náplni kurzu a on-line přihlášku naleznete zde.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Dolnocholupická 2239/2, 143 00 Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel.: 602 508 571, 607 660 065
www.betonconsult.cz/kurzy

wd