Konference, semináře

Odborné kurzy Betonconsultu v roce 2012

Odborné stavební kurzy, pořádané týmem pod vedením doc. Dohnálka již 17 let, nabízejí účastníkům nejaktuálnější zkušenosti řady špičkových odborníků a poskytují přehled o širokém spektru problematiky (hydroizolace, střechy, podlahy, keramické obklady, ocelové a dřevěné konstrukce, betonové konstrukce, zdivo atd.) včetně aspektů právních (smluvních) a informací o likvidaci pojistných událostí tohoto typu.
Náplň kurzů i jednotlivé přednášky jsou průběžně aktualizovány.
V roce 2012 rozšiřuje BETONCONSULT, s. r. o., nabídku o specializované jednodenní kurzy na téma:
● NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (17. 2. 2012),
● JAK SPRÁVNĚ PROJEKTOVAT A PROVÁDĚT PODLAHY (2. 3. 2012).
 
I v těchto seminářích přednášejí špičkoví odborníci v dané oblasti, se kterými lze konzultovat libovolné aspekty dané problematiky.
Opět budou pořádány i kurzy:
● POHLEDOVÉ BETONY (3. 2. 2012 a 9. 3. 2012),
● PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA VZNIK TRHLIN (10. 2. 2012 a 29. 2. 2012),
● GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE STAVEBNICTVÍ (24. 2. 2012),
● VADY A PORUCHY STAVEB – POUČENÍ Z CHYB (6.–8. 2. 2012 a 5.–7. 3. 2012),
● PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ I (13.–16. 2. 2012),
● PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ II (20.–23. 2. 2012).
 
Všechny kurzy se konají v Praze-Kunraticích, v konferenčním centru VŠCHT, Chemická 952.
Celkově kvalifikační kurzy nabízejí unikátní znalosti a zkušenosti, které nelze získat v odborné literatuře a jejichž aktuálnost odpovídá současnému stavu. Veškeré informace o přednášejících, tématech, rozvrzích a organizaci jsou uvedeny na webových stránkách www.dohnalek.org.
tisková zpráva