Konference, semináře

Odborné kurzy Betonconsultu na podzim 2015

Společnost BETONCONSULT zve na odborné kurzy pro stavebnictví, které se konají v září až listopadu 2015 v Praze. Kurzy jsou zaměřené zejména na problematiku provádění sanací betonových konstrukcí, průmyslových podlah, podlah v  bytové výstavbě a pohledových betonů, dále na problematiku legislativního charakteru, která zásadním způsobem určuje formu i úspěšnost podnikání a činnosti ve stavebním sektoru (veřejné zakázky, smlouvy o dílo ve stavebnictví, nový zákon o obchodních korporacích, reklamace a spory).

Kurzy se konají v prostorách Konferenčního centra VŠCHT v Praze 4-Kunraticích (ul. Chemická 952). Všechny jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

Kurzy jsou určeny všem pracovníkům ve stavebnictví – pracovníkům stavebních a aplikačních firem, inženýrům, projektantům, architektům, pracovníkům investičních útvarů i státních orgánů, studentům vysokých škol a široké odborné veřejnosti.

 Termín

 Název kurzu

 Přednášející

23. 9. 

 Soudní spory ze smlouvy o dílo ve stavebnictví

 Josef Černohlávek

5. 10. 

 Specifika odstraňování černých staveb dle stavebního  zákona

 David Jedinák

15. 10. 

 Vícepráce a změny při realizaci staveb

 Josef Černohlávek; Jan Zelenka

20. 10. 

 Pohledové betony

 Jiří Dohnálek, Jana Margoldová, Milada Mazurová

2.–3. 11. 

 Vady a poruchy staveb – poučení z chyb: betonové  konstrukce

 Jiří Dohnálek, Jan Hromádko; Daniel Makovička, Richard  Schejbal; Jan Zelenka; Petr Tůma, Jiří Zmek

19. 11. 

 Reklamace a spory ve stavebnictví

 Josef Černohlávek, Jiří Dohnálek

30. 11. 

 Aktuální judikatura soudů ve vztahu ke stavebnictví –  příklady z praxe

 David Jedinák

Zajímá-li vás konkrétní problematika, zašlete své dotazy spolu s přihláškou na kurz na e-mail: kurzy@betonconsult.cz. Lektor se vašim podnětům bude věnovat v průběhu kurzu.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel. +420 603 968 821

wd