Konference, semináře

Odborné kurzy Betonconsultu na jaře 2017

Společnost Betonconsult zve na odborné kurzy pro stavebnictví, které se konají v lednu až dubnu 2017. Kurzy jsou zaměřené na poučení z chyb, problematiku provádění sanací betonových konstrukcí, průmyslových podlah, podlah v bytové výstavbě a pohledových betonů, dále na problematiku legislativního charakteru, která zásadním způsobem určuje formu i úspěšnost podnikání a činnosti ve stavebním sektoru (veřejné zakázky, smlouvy o dílo ve stavebnictví, nový zákon o obchodních korporacích, reklamace a spory).

Kurzy se konají v prostorách Konferenčního centra VŠCHT v Praze 4-Kunraticích (ul. Chemická 952). Všechny jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

 Termín

 Název kurzu

 Přednášející

 20.–21. 2. 2017

Vady a poruchy staveb – poučení z chyb. Betonové konstrukce

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Zdeněk Vávra; Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek

 22. 2. 2017

Vady a poruchy staveb – poučení z chyb. Ocelové a dřevěné konstrukce

Ing. Hana Geiplová; Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; Doc. Ing. Milan Vašek, CSc.

 23. 2. 2017

Reklamace a spory ve stavebnictví

Dr. Josef Černohlávek; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

 23. 3. 2017

Sanace, hydroizolace a zesilování železobetonu pomocí progresivních materiálů stavební chemie

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D., Jan Mandelík, Ing. Zdeněk Vávra

 27. 3. 2017

Soudní spory ze smlouvy o dílo ve stavebnictví

Dr. Josef Černohlávek

Zajímá-li vás konkrétní problematika, zašlete své dotazy spolu s přihláškou na kurz na e-mail: kurzy@betonconsult.cz. Lektor se vašim podnětům bude věnovat v průběhu kurzu.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel. +420 603 968 821

wd