Konference, semináře

Ochrana stavby a stavebních konstrukcí proti vodě

Česká stavební společnost zve na odborný seminář
Ochrana stavby a stavebních konstrukcí proti
vodě
, který se koná dne 26. 5. 2010
v sále ČSVTS č. 315, 3. patro, Novotného lávka 5,
Praha 1 od 10 h.

Program
1. Namáhání staveb a konstrukcí vodou a vlhkostí
2. Materiály a výrobky pro ochranu staveb proti vodě
a vlhkosti
3. Ochrana spodní stavby povlakovými izolacemi – zásady návrhu
a provádění
4. Pojistné systémy povlakových izolací spodní stavby
5. Vodotěsné monolitické konstrukce spodní stavby – bílé vany
a zásady návrhu těsnění
6. Ploché střešní pláště – zásady návrhu a technologie
7. Provozní střešní pláště – zásady návrhu a technologie
 
Přednáší Ing. Jaroslav SYNEK, katedra technologie staveb FSv
ČVUT, vedoucí útvaru technologií a materiálů Metrostav, a.
s.
Odborný garant semináře: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
 
Přihlášku na seminář zašlete na adresu: Česká stavební
společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, fax: 221082629,
e-mail: stavební@csvts.cz.