Konference, semináře

Obálka budovy a efektivní využití environmentálně přijatelných materiálů

Společnost Envi A, o. p. s., a Česká rada pro šetrné budovy pořádají seminář Obálka budovy a efektivní využití environmentálně přijatelných materiálů.
Seminář se koná 21. října 2010 od 11 do 15 hodin v Simply café, Danube House, Karolinská 650/1–2, Praha 8.
Program:
● Principy a přístupy k zajištění požadovaných vlastností
●  Ekonomická analýza, návratnost
● Tradiční a nové materiály a technologie – výhody a nevýhody
● Footprint energetické náročnosti konstrukcí
● Případové studie
● Podrobné informace a on-line přihlašovací formulář najdete zde
 
Partneři semináře: Holcim (Česko), a. s., Metrostav development, a. s.
Projekt je spolufinancován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.
Další informace a on-line přihlášku najdete zde.
 
Kontakt
Stanislav Vaverčák
Envi A, o. p. s.
Donská 9, 101 00 Praha 10
Tel. 267 206 500, 724 157 739
vavercak@envi-a.org
 
mi