Konference, semináře

Nové technologie stavitelství ze dřeva

ProLignum srdečně zve na odborný seminář
Nové technologie stavitelství ze dřeva – produkty,
prefabrikáty a energetická efektivita; Stavění ze dřeva
v městské i venkovské zástavbě.

Akce se koná 14. října 2009 od 9.30 h na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Aula Academia centra, Fakulta
managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín. Seminář je
určen stavebním inženýrům, architektům a technikům
z projekční a výrobní sféry, investorům ze soukromého
i veřejného sektoru a představitelům státní správy
z oblasti výstavby. Je věnován možnostem využití dřeva
a materiálů na bázi dřeva ve stavebních konstrukcích.
V rámci tohoto semináře se koná výstava produktů firem
z oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Účastníci semináře zde
mají možnost navázat užitečné kontakty a získat od odborníků
z praxe cenné náměty a tipy pro realizaci vlastních
dřevěných konstrukcí a projektů na bázi dřeva.
Seminář je akreditován a zařazen do celoživotního
programu vzdělávání ČKA i ČKAIT. Účastníci obdrží na
semináři potvrzení o absolvování.
Vstup je volný.
Více informací najdete na http://www.prolignum.cz/seminare.
On-line přihláška
zde
.
 

ProLignum je společnou iniciativou organizací proHolz Austria,
Nadace dřevo pro život a ČAPLH (Česká asociace podnikatelů
v lesním hospodářství). Za podpory svých partnerů je činnost
proLignum směřována k vytváření pozitivního obrazu dřeva jako
stavebního materiálu u odborné veřejnosti. Za tímto účelem
jsou pořádány společné propagační aktivity v oblasti
architektury, stavebnictví a kultury, vždy neutrální ve vztahu
k zemi původu.