Konference, semináře

Na konferenci Regenerace bytového fondu očekávejte zajímavý program

VI. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu se koná 9.–10. listopadu 2010 v Hradci Králové a pořadatelé už dnes upozorňují na zajímavé body programu. Zvláštní pozornost bude věnována těmto tématům:
• Závěry z kontrol podkladů a žádostí o dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel (přednáší zástupci SFŽP a SFRB),
• Budoucnost dotačních titulů využívaných k regeneraci bytového fondu,
• Novelizace norem vztahujících se k oknům a vnějším dveřím (ČSN EN 14351-1+A1), připravované normě k provádění ETICS atd.
• Technická řešení pro památkově chráněné objekty.
 
Do programu je zařazeno 40 přednášek! Program samotný a veškeré informace naleznete v pozvánce zde nebo na www.regeneracebytovehofondu.cz.
Uzávěrka přihlášek je již 2. listopadu. Zvýhodněné vložné mají členové ČKAIT, ČSSI, AEA a ČKA.
wd