Konference, semináře

Kvalifikace a odpovědnost účastníků výstavby – online semináře

Společnost Sekurkon zve na online semináře pro účastníky výstavby, které můžete bezpečně sledovat z práce či domova. Díky online prostředí nemají semináře omezenou kapacitu.

Semináře jsou určeny:
Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor, energetický specialista.

Lektor: Ing. Jindřich Pater (autorizovaný inženýr – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

Kvalifikace účastníků výstavby – 12. května 2021

Výběr z programu:

▪ Základní požadavky na stavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
▪  Prováděcí předpisy k základním požadavkům na stavby a k obecným požadavkům na výstavbu.
▪ Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika) podle Stavebního zákona a Autorizačního zákona v aktuálním znění.
▪ Dozory státní správy ve výstavbě.
▪ Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru (u staveb prováděných svépomocí) podle Stavebního zákona.
▪ Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Stavebního zákona, o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
▪ Vazby mezi kvalifikačními požadavky Stavebního zákona, Živnostenského zákona, Autorizačního zákona, o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
▪ Shrnutí požadavků zahrnutých do dokumentace staveb v územním řízení, projektové dokumentace ve stavebním řízení, dokumentace skutečného stavu stavby při kolaudaci stavby a stavebního deníku podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění.

Více informací a přihlášku najdete zde

Odpovědnost účastníků výstavby – 19. května 2021

Program:

▪ Základní požadavky na stavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
▪ Požadavky na rozhodující účastníky výstavby podle Stavebního zákona č. (stavebník, vlastník stavby, projektant stavby, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb prováděných svépomocí, koordinátor BOZP na staveništi atd.
▪ Pojem obecné odpovědnosti ve výstavbě.
▪ Odpovědnost porušením zákonů.
▪ Dozory ve výstavbě
▪ Odpovědnost stavebníka a vlastníka stavby.
▪ Odpovědnost projektanta stavby, autorského dozoru projektanta/hlavního projektanta a stavbyvedoucího.
▪ Odpovědnost technického dozoru, stavebního dozoru a dozoru státní správy (stavební úřad, dotčený orgán, inspekční orgán).
▪ Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi.

Více informací a přihlášku najdete zde

podle podkladů pořadatele