Konference, semináře

Kurz Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost

Společnost Betonconsult pořádá dne 7. 3. 2019 kurz Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost. Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění dle poslední novely, a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby (kombinace pohledu právního a technického). Místem konání je Konferenční centrum VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Přednáší:
Mgr. Ing. David Jedinák

Podrobné informace o náplni kurzu a přihlášku naleznete zde.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., V Rovinách 123, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel.: 602 508 571, 607 660 065

wd