Konference, semináře

Kurz Smlouvy o dílo ve stavebnictví

Společnost Betonconsult pořádá dne 15. 5. 2017 kurz Smlouvy o dílo ve stavebnictví podle občanského zákoníku. Náplní semináře bude smlouva o dílo v oblasti stavebnictví, závazkové právní vztahy mezi účastníky výstavby, aktuální problematika uzavírání SOD, základní postupy, zkušenosti a poznatky z praxe, a to v kombinaci pohledu technického a právního. Místem konání kurzu je Konferenční centrum VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Kurz je vhodný zejména pro pracovníky stavebních firem a investičních útvarů; stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě; architekty, pracovníky inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; pracovníky státních úřadů a pro širokou odbornou veřejnost.

Přednáší:
Mgr. Ing. David Jedinák

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

On-line přihlášku na kurz Smlouvy o dílo ve stavebnictví a další podrobnosti najdete zde. Uzávěrka přihlášek proběhne 7 dní před konáním semináře.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel.: +420 602 508 571

wd