Konference, semináře

Kurz Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I

Betonconsult, s. r. o., a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí zvou na tradiční kvalifikační kurz Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí I. Koná se 21.–24. 2. 2011 v Konferenčním centru VŠCHT, K Verneráku 950, Praha 4.
Čtyřdenní kvalifikační kurz je určen pro pracovníky aplikačních firem, investory, pracovníky státních orgánů a projektanty, zajišťující sanace betonových a železobetonových obytných a inženýrských konstrukcí.
Náplní kurzu jsou: Základy technologie betonu, nové trendy. Základní fyzikálně mechanické vlastnosti betonu a jejich vliv na jeho trvanlivost a korozní odolnost. Vady a poruchy betonu z pohledu investora inženýrských staveb. Způsob přípravy a použití plastmalt a plastbetonů. Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí. Základní vlastnosti nátěrových systémů, jejich typy a způsoby aplikace. Aktuální stav Evropských norem a jejich vliv na provádění a kontrolu sanačních prací. Stříkaný beton, strojní zařízení, jeho seřizování a údržba. Zákonné požadavky na certifikaci sanačních materiálů a technologií. Stavební zákon. Sanace nových betonových konstrukcí + pohledové betony. Možnosti dodavatele v předcházení vadám Základy diagnostiky železobetonových konstrukcí. Zkoušení sanačních hmot, metody a systémy kontroly z hlediska dodavatele i z hlediska investora. Základy jednotlivých sanačních operací zejména se zaměřením na předúpravu povrchu a injektáže. Příklady řešení sanací různých železobetonových konstrukcí.
 
Odborný garant:
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Tel: +420 602 324 116,
 
Organizační garant:
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Tel: +420 724 080 924,
 
O absolvování kurzů je vydáváno osvědčení s platností 3 roky. Kurz je akreditován Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Českou komorou architektů a hodnocen v obou vzdělávacích programech 3 body.
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na kurz zašlete poštou, faxem nebo e-mailem na:
BETONCONSULT, s. r. o.
V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
Tel./fax: +420 244 401 879
 
On-line přihláška je zde. Podrobnosti najdete na stránkách www.dohnalek.org.
wd