Konference, semináře

Konverze industriálních areálů na kulturní a společenské klastry

Konference a výstava v rámci Landscape festivalu 2024

Výstava a konference pořádaná spolkem ARCHITECTURA představuje politikům, investorům a odborné i laické veřejnosti, jak lze skloubit starší kulturní a průmyslovou historii s aktuálními architektonickými a uměleckými projevy a vytvořit tak nové povědomí o místě, umění a kulturní historii v kontextu udržitelné architektury. Zdůrazňuje přínosy industriální a umělecké turistiky pro obnovu méně ekonomicky soběstačných regionů či městských částí, zatížených původní průmyslovou výrobou.

Záměry transformace brownfieldů se proměňují každé desetiletí na základě ekonomické a sociální poptávky, různých strategiích regionů a měst Evropy, podle míry odvahy investorů i výše podpory různých investičních pobídek. Základní nosné pilíře využití zůstávají stejné – rezidenční bydlení, kancelářské prostory, prostory pro gastronomické zážitky, sportovní a wellness zařízení, komunitní centra, startupy, kreativní centra, muzea a galerie. 

Právě kulturní a kreativní sektor bývá iniciátorem proměn. Stává se marketingovým nástrojem pro investici ať v poloze komplexních transformací, či pouze „hipsterské estetiky“, vyčištění a zavedení nezbytné infrastruktury pro kulturní a společenský provoz. 

řečníci
Pavel Dobeš – místostarosta Městské části Praha 3
Petr Hlaváček – náměstek primátora hlavního města Prahy
Michiel Riedijk – principal, Neutelings Riedijk Architects/NL
Steve Christer – principal, Studio Granda/IS
Jan Zikmund – ředitel, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze
Dagur Eggertsson – principal, Rintala Eggertsson Architects/NO
Marek Pokorný – ředitel, Plato Ostrava
Martin Strakoš – historik architektury, Národní památkový ústav, Ostrava

Program: