Konference, semináře

Konference Zelené střechy jako součást sídelní zeleně

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně pořádá 13. září 2018 v divadle Ponec (Husitská 24a/899, Praha 3) konferenci Zelené střechy jako součást sídelní zeleně. Konference je součástí Landscape festivalu Praha 2018 a je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.

Budování zelených střech je typickým příkladem pozitivní externality – situace, kdy jeden subjekt svou činností prospívá ostatním, aniž by tyto ostatní subjekty za svůj zvýšený užitek platily. Vegetace zelených střech totiž zadržuje vodu, má tepelněizolační funkci, ukládá CO2, snižuje prašnost a hlučnost. V neposlední řadě podporuje biodiverzitu živočišných druhů a vytváří příjemné prostředí k odpočinku – to vše na plochách, které jsou dosud v drtivé většině nevyužité. Proto je potřeba výstavbu zelených střech podporovat.

Témata konference
● Proč a jak podporovat výstavbu zelených střech
● Materiály a technologie používané při výstavbě zelených střech
● Inspirující příklady zelených střech

Na závěr konference proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2018. Registrovat se lze na www.zelenestrechy.info do 31. 8. 2018.

mi podle podkladů pořadatele