Konference, semináře

Konference Z bazénu před obrazy – Nové výstavní prostory s nejmodernějším LED osvětlením

Oblastní galerie Liberec a Rada galerií ČR pořádají 25. února 2014 v bazénové hale Oblastní galerie Liberec (Masarykova 723/14) konferenci Z bazénu před obrazy – Nové výstavní prostory s nejmodernějším LED osvětlením. Kromě zpřístupnění nových prostor galerie bude hlavním tématem konference geneze celého projektu a osvětlení galerie.
Program
● Galerie v Lázních – Mgr. Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec
Oblastní galerie Liberec sídlila v neorenesančním Liebiegově paláci přes 60 let. Od roku 2009 se připravovalo její stěhování do nových prostor. Pětileté období, které skončí slavnostním otevřením Lázní, zahrnovalo plánování, rekonstrukci, přípravu expozic a výstavního plánu, výběrová řízení, změnu organizace a hlavně mnoho nových zkušeností a poznatků.
● Konverze Lázní na galerijní objekt – Ing. arch. Jiří Buček, architekt projektu, SIAL
Projekt rekonstrukce památkového objektu se současnou změnou funkce vyvolal řadu podmínek a nároků, které se kladou na provoz současné galerie.
● Osvětlení galerie – Ing. Ladislav Tikovský, Etna
Od teorie až k bazénu aneb kudy vedla cesta světla. Od prvních návrhů až k realizaci osvětlení v nové budově Oblastní galerie.
● Dotace – Ing. Michal Vereščák, Odbor strategického rozvoje a dotací
Lázně Císaře Františka Josefa získalo Statutární město Liberec v dražbě po tlaku veřejnosti, která si přála jejich záchranu. Po několika neúspěšných jednáních se soukromými investory se město Liberec dohodlo s Oblastní galerií Liberec a Libereckým krajem, že objekt bude revitalizován na novou galerii. Revitalizace byla hrazena z Operačního programu Integrovaného programu rozvoje měst (OP IPRM). Předmětem přednášky budou především příprava projektu, čerpání dotace a okolnosti jejího čerpání.
● Moderní světelná technika pro výstavní prostory – Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT Praha
Světelná technika prochází v současné době velmi rychlým vývojem zejména v oblasti zdrojů a systémů pro řízení osvětlovacích soustav. Přednáška porovnává tradiční a nejnovější světelné techniky pro výstavní prostory.
● Osvětlení světových muzeí a galerií – Laura Cinquarla, iGuzzini
Příklady osvětlení vybraných muzeí a galerií v zahraničí.
 
Podrobný program a přihlášku najdete zde.
O rekonstrukci objektu lázní si můžete přečíst zde.
mi