Konference, semináře

Konference Vrch Vítkov – krajina umění?

Mezinárodní konference Vrch Vítkov – krajina umění? bude hledat novu tvář pro návrší poznamenané historií. Uskuteční se 14. 3. 2016 v prostorách Národní památník na Vítkově.

Konference, jíž se zúčastní přední experti z Norska i od nás (mimo jiné Henrik der Minassian, Sixten Rahlff, Kurt Gebauer či Vladimír Sitta), je součástí širšího projektu Artscape NORWAY – přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku.

„Půjde jednak o krajinu a veřejný prostor obecně, jednak o řešení v konkrétní všem známé lokality,” říká ředitel spolupořádající Galerie Jaroslava Fragnera a jeden z moderátorů konference Dan Merta. A dodává: „Vítkov je místo poznamenané během dějin, a my se budeme snažit najít způsob, jak jej více vrátit Pražanům i návštěvníkům metropole, jak skloubit patos s potřebami každodenního života – za účasti všech, kteří k tomu mají co říci.”

Konference je určena zejména pro studenty, absolventy a pedagogy, ale také pro všechny spolky, instituce, organizace, odborníky a publicisty z oblasti umění a jeho teorie, designu, architektury či krajinářské architektury, představitele veřejné správy a zástupce turistického ruchu. Účastníci se seznámí s norskými přístupy v oblasti integrace současné architektury, designu a výtvarného umění do krajiny a veřejného prostoru, bude se diskutovat o zapojení veřejné správy do odborného dialogu, estetické kvalitě jako nástroji rozvoje cestovního ruchu, podpoře mladé generace architektů, umělců a designérů, spolupráci s odborným školstvím. Jako experti, lektoři a přednášející se akcí za norskou stranu zúčastní Henrik der Minassian, kurátor a ředitel Gallery ROM, Sixten Rahlff, architekt a prorektor soukromé vysoké architektonické školy BAS v Bergenu, multimediální umělkyně Inghild Karlsen, Per Ritzler z Norwegian Tourist Routes a Kristoffer Dolmen za sochařský park Artscape Nordland. Českou stranu budou reprezentovat například historik architektury Petr Kratochvíl (AVČR, FA FUA TUL), sochař Kurt Gebauer (VŠUP), architekti Vít Šimek (H3T), Jan Šépka (VŠUP) a Vladimír Sitta (Krajinářská tvorba FA ČVUT) a další.

Účastníci konference rovněž obdrží obsáhlou eponymní publikaci, která obsahuje fotografie Filipa Šlapala, Jiřího Havrana a několika dalších autorů, představující umění ve veřejném prostoru i v krajině a architektonické intervence ve volné přírodě. Rovněž v ní čtenáři naleznou texty odborníků a zástupců zúčastněných organizací i institucí a spolupořadatelů. Kniha nebude uvedena do prodeje, kromě účastníků konference a workshopu bude její náklad distribuován k zástupcům veřejné správy českých měst, škol a do veřejných knihoven, aby posloužila jako inspirace.

Vstup na konferenci je zdarma, je však nutná předchozí registrace na emailu rezervace@gjf.cz, kapacita je omezena. Konference bude simultánně tlumočena.

V úterý 15. a ve čtvrtek 16. března se na Vítkově uskuteční bilaterální workshop, určený zejména pro studenty urbanismu a krajinářství na FA ČVUT a designu či sochařství na VŠUP, jehož tématem bude estetizace Vrchu Vítkov v rámci jeho budoucí revitalizace. Bude zahrnovat prohlídku, analýzu současného stavu, diskusi a hledání vhodných alternativ s ohledem na komplexní propojení s okolními lokalitami v širším kontextu a napojení na infrastrukturu dotčených městských částí. Součástí workshopu bude problematika umístění drobné užitkové architektury (veřejné toalety, infosystém, občerstvovací zařízení), možnosti trvalé instalace plastik – vzniku sochařského parku, rozmístění nového mobiliáře či nové krajinářské úpravy v rámci budoucího rozvoje.

Více informací na webu projektu.

Výstava Artscape NORWAY je k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera až do 3. dubna.

tisková zpráva Galerie Jaroslava Fragnera