Konference, semináře

Konference Udržitelný development a zelené dovednosti

Společnost Envi A., o. p. s., zve na mezinárodní konferenci Udržitelný development a zelené dovednosti. Konference se koná 16.–17. února 2012 od 9 h v budově Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6.
Základní témata:
● Švýcarsko-česká spolupráce v ekologickém stavitelství,
● Udržitelný rozvoj měst,
● Energetická optimalizace a ekonomické hodnocení budov,
● Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a konstrukcí,
● Uhlíková stopa staveb,
● Certifikace.
 
Přednášet budou: Stefan Jäschke-Brülhart, Caersten Druhmann (Swiss Sustainable Building Council), Heinrich Huber (University of Applied Science and Arts Northwestern Switzerland), Vladimír Kočí (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), Tomáš Kupsa (Dekprojekt), Alexandr Verner (MS architekti), Boris Zupančič (CzGBC) a další.
Konference bude simultánně tlumočena do AJ.
 
Vstup na konferenci je ZDARMA po přihlášení ZDE.
Projekt je spolufinancován z Programu švýcarsko-české spolupráce.
wd