Konference, semináře

Konference Tepelná ochrana budov 2013

Ve dnech 16.–17. května 2013 se v hotelu Patria na Štrbském Plese uskuteční 17. ročník konference Tepelná ochrana budov.
Pořadateli konference jsou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky, Slovenská komora stavebních inženýrů, Technický a zkušební ústav stavební, n. o., ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika, a Slovenská stavební vědecko-technická společnost.
Odbornými garanty konference jsou prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D., a Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Tematické okruhy konference
1. Implementace směrnice č. 2010/31/EU do právních a technických předpisů, včetně nákladově optimálních úrovní minimálních požiadavků na energetickou hospodárnost budov;
2. Stavební materiály a stavební konstrukce zabezpečující snižování potřeby tepla na vytápění a chlazení;
3. Výpočtové metody, výpočtové nástroje pro hodnocení tepelné ochrany stavebních konstrukcí a budov;
4. Příklady řešení nízkoenergetických budov, pasivních budov a budov s téměř nulovou potřebou energie; meřicí metody a výsledky měření.
 
Letáček s pozvánkou a přihláškou najdete zde.
 
Sekretariát konferencie
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Eugénia Kiselyová
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Tel./Fax:++421 2 50207650
E- mail: stav@zsvts.sk
mi podle podkladů pořadatele