Konference, semináře

Konference Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Slovenský Technický a zkušební ústav stavební, n. o., a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR, Slovenská komora stavebních inženýrů a Slovenská stavební vědecko-technická společnost zvou na 21. odbornou konferenci Teória a konštrukcie pozemných stavieb.
 
Konference se koná 26. března 2014 v EXPO Clubu INCHEBA, a. s., (Viedenská cesta 3–7, Bratislava ) a je součástí mezinárodního stavebního veletrhu CONECO 2014. 
Letošní ročník bude zaměřen na uplatňování nových právních a technických předpisů při zpracování
projektové dokumentace obnovy budov.
Cílem konference je seznámit projektanty, autorizované inženýry, architekty, pracovníky státní správy, stavbyvedoucí i zástupce měst a obcí či bytových družstev a SVJ s novými právními a technickými předpisy při zpracování projektové dokumentace související s významnou obnovou bytových a nebytových budov, zaměřené na změnu tepelné ochrany, zateplování a zabezpečení energetické hospodárnosti budov při uplatnění nákladově efektivních opatření.
Podrobnější informace najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele