Konference, semináře

Konference Technologie 2018 – Pohledové betony a jiné technologické výzvy dneška

Česká betonářská společnost pořádá ve dnech 12. a 13. dubna 2018 v prostorách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě 15. ročník konference Technologie. Letos bude zaměřen na problematiku pohledových betonů. Do 2. února je možné přihlásit svůj odborný příspěvek.

Tematické okruhy
Pohledové betony
– Nová směrnice pro pohledové betony a aktuální požadavky na ně kladené
– Vliv složení čerstvého betonu na vzhled a kvalitu pohledového betonu
– Bednění a odbedňovací přípravky
– Rizika provádění na parametry pohledových betonů
– Realizace konstrukcí z pohledového betonu
Technologické výzvy
– Moduly pružnosti betonu
– Vysokohodnotné betony
– Technologie provádění, vady a poruchy
– Zkoušení vlastností betonu v konstrukcích

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 budou na programu odborné přednášky, v pátek 13. dubna na ně pak naváže workshop a prezentace odborných firem se zaměřením na praxi. Během konference bude probíhat i doprovodná výstava a ke shlédnutí bude i posterová sekce. Na čtvrtek připravují pořadatelé společenský večer.
Do 2. února je možné přihlásit svůj odborný příspěvek a zaslat anotaci prostřednictvím webové stránky www.cbsbeton.eu. Pro příspěvky, které vědecký výbor z časových důvodů nebude moci zařadit do programu přednášek, bude organizována sekce posterů. Všechny články k příspěvkům, které vědecký výbor vybere k ústnímu přednesení, a všechny články k prezentovaným posterům budou publikovány v plném rozsahu ve sborníku konference. Možnost publikování vybraných příspěvků ze sborníku v databázi Scopus je v jednání.
Více informací najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele