Konference, semináře

Konference Regenerace bytového fondu

Společnost Centrum stavebního inženýrství Praha zve na VIII. ročníku celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti. Konference se uskuteční ve dnech 13. a 14. listopadu 2012 již tradičně v Hradci Králové.
Po omezení poskytování dotačních titulů Nový panel a Zelená úsporám se s velkým zájmem očekávají nové, aktuální informace o budoucnosti podpory bydlení, rekonstrukce a výstavby bytových domů. Ze zajímavých přednášek letošního ročníku upozorňujeme zvláště na tyto:
• Očekávané změny ve formě veřejné podpory a dotací poskytovaných jak na rekonstrukci, tak na novou výstavbu bytových domů;
• Diagnostika a sanace azbestové zátěže v konstrukcích budov občanské vybavenosti;
• Dopady legislativních změn (revize novely zákona č. 406/200 Sb., o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007) na navrhování a provádění rekonstrukcí budov;
• Zajištění nízkoenergetického standardu při opravách a rekonstrukcích stávajících objektů;
• Budoucnost pasivních domů a domů s téměř nulovou potřebou energie v oblasti bytové výstavby a veřejných budov.
 
Celý program a bližší informace o konferenci naleznete v PDF dokumentu zde.
Uzávěrka přihlášek je již 8. listopadu, k přihlášení můžete využít formulář v PDF pozvánce nebo využijte on-line přihlašovacího systému na www.regeneracebytovehofondu.cz.
tisková zpráva