Konference, semináře

Konference QUO VADIS slovenské stavebnictví

Dne 24. 6. 2014 se v hotelu Bratislava (Seberíniho 9) koná druhý ročník konference QUO VADIS slovenské stavebnictví. Pořadatelem je vydavatelství EUROSTAV ve spolupráci s Hospodářskými novinami a odbornými partnery ÚEOS a ZSPS.

Konference je určena pro odbornou veřejnost z oblasti stavebnictví a koná sa pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionílneho rozvojea SR. Má za cíl představit predikci slovenského stavebnictví na roky 2014 a 2015 a zároveň prodiskutovat přípravu dvou nejdůležitějších zákonů, které výrazným způsobem ovlivní kvalitu výstavby na Slovensku: Zákon o veřejných zakázkách a připravovaný Stavební zákon.
Více informací o konferenci a registrační formulář najdete zde.
 
Odborný program konferencie
● 9.00–9.10 hod.: Otvorenie konferencie, štátny tajomník MDVRR SR František Palko
● 9.10–9.25 hod.: Prezentácia predikcie slovenského stavebníctva na roky 2014 a 2015. Spracovateľ: ÚEOS Komercia
● 9.25–9.40 hod.: Diskusia k predikcii vývoja slovenského stavebníctva, účastníci diskusie: František Palko, štátny tajomník MDVRR SR a Miroslav Vallo, riaditeľ ÚEOS
● 9.40–11.00 hod.: Panelová diskusia: Zákon o verejnom obstarávaní – Predmetom panelovej diskusie bude poukázať na problémy súčasného znenia zákona a jeho uplatňovania v stavebnej praxi a zároveň formulovať východiská pre návrh nového znenia zákona, ktorý má Slovenská republika pripraviť a zaviesť do stavebnej paxe najneskôr do konca roka 2015. Účastníci panelu: Ing. Zita Táborská, predsedníčka ÚVO, Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ NDS, Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, Ing. JUDr. Radovan Pala, advokátska kancelária Taylor&Wessing
● 11.20–13.00 hod.: Panelová diskusia: Stavebný zákon – Predmetom panelovej diskusie bude informovať o aktuálnom stave v príprave zákona, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od júla 2015. Účastníci panelu: Ing. Tibor Németh, generálny riaditeľ sekcie na MDVRR SR, prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI, Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS
 
tisková zpráva