Konference, semináře

Konference Podzemní stavby Praha 2013

Česká tunelářská asociace ITA-AITES pod záštitou Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES pořádá 12. mezinárodní konferenci Podzemní stavby Praha 2013.
Konference se koná ve dnech 22.–24. dubna 2013 v kongresových prostorách hotelu Clarion (Freyova 33, Praha 9-Vysočany).
Konference se koná pravidelně každé tři roky. Na její přípravě se podílejí i Slovenská tunelářská asociace ITA-AITES a přední světoví odborníci jako členové vědecké rady. Cílem konference je, aby její program odrazil zkušenosti s přípravou a prováděním všech druhů podzemních staveb při použití jak konvenčních, tak mechanizovaných způsobů ražby.
Navzdory zhoršeným celosvětovým ekonomickým podmínkám se v České republice provádějí a připravují významné podzemní stavby, z nichž některé jsou svým rozsahem i způsobem provádění mimořádné. V současnosti se dokončuje největší tunelářská stavba – tunelový komplex Blanka na pražském městském okruhu s délkou tunelové části 5,5 kilometrů. V plné výstavbě se nachází prodloužení trasy V.A pražského metra, kde jsou nasazeny dva zeminové štíty průměru 6 m, které v součtu vyrazí přes 8 km trat‘ových tunelů. Intenzivně se připravují stavby železničních tunelů na III. a IV. železničním koridoru, z nichž nejvýznamnější jsou tunely Chotýčany (4810 m) a Ejpovice ( 4150 m). Mimořádnými výhledovými stavbami jsou trasa D pražského metra, nový zásobník zemního plynu a hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.
Na lepší časy pro tuneláře se také blýská ve Slovenské republice, kde probíhají soutěže na tunely na dálnici D1 (Visňové – dl. 7,5 km; Šibenik – 0,6 km; Čebrat‘ – 2 km).
 
Tematické okruhy
1. Dopravní tunely ve městech – projektování a výstavba,
2. Dopravní tunely mimo města – projektování a výstavba,
3. Ostatní podzemní stavby – projektování a výstavba,
4. Geotechnický průzkum a monitoring podzemních staveb,
5. Numerické modelování, vývoj a výzkum podzemních staveb,
6. Vybavení, bezpečnost provozu a údržba podzemních staveb
7. Řízení rizik, smluvní vztahy a financování podzemních staveb
 
Součástí konference bude také posterová sekce a technická výstava partnerů konference a firem z oboru. Na programu třetího dne konference bude odborná exkurze na některou z tunelových staveb v Praze či okolí.
 
Podrobné informace o konferenci najdete zde.
 
Kontakty
Sekretariát přípravného výboru konference:
SATRA, spol. s r. o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2
Tel.: 296 337 181, fax: 296 337 189, e-mail: ps2013@satra.cz
Česká tunelářská asociace ITA-AITES
Ing. Miloslav Novotný, sekretář CzTA ITA-AITES
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Tel./fax: 266 793 479, e-mail: ita-aites@metrostav.cz, www.ita-aites.cz
Organizační agentura
Guarant International, spol. s r. o., Lenka Sliwková,
Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Tel.: 284 001 444, fax: 284 001 448, e-mail: ps2013prague@guarant.cz
 
mi podle podkladů pořadatele