Konference, semináře

Konference Parky pro život

Svaz údržby a zakládání zeleně pořádá 5. října 2017 v Arcibiskupském paláci v Olomouci (Wurmova 9) konferenci Parky pro život aneb Zeleň v chytrém městě. Součástí konference je slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky Park roku 2017.

Termín Smart City se v poslední době stal zaklínadlem. Města, která se k filosofii Smart City hlásí, se údajně otevírají novým nápadům a inovacím, které usnadní jejich obyvatelům život. Chtějí nabízet dobré podmínky také pro vzdělávání, odpočinek, sport nebo kulturu. O významu zeleně v lidských sídlech už dnes nikdo nepochybuje. Vytváření parků a péče o ně není úkolem pouze správců veřejné zeleně, ale mnoha dalších oborů. Cílem konference je na tyto souvislosti upozornit a zamyslet se nad tím, jaké je postavení veřejné zeleně v chytrém městě. Konference je určena odborníkům pracujícím ve veřejném sektoru a správě i v soukromém sektoru.

Program
● Chytří lidé jako předpoklad vzniku chytrého města – Ing. Zdeněk Sendler, autorizovaný krajinářský architekt;
● Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme? – Ing. Jakub Finger, autorizovaný krajinářský architekt, Ateliér Partero;
● Výsadbou to začíná – Ing. Staniskav Flek, ARBOEKO, Svaz školkařů České republiky;
● Smart & Green Cities (výsledky národního výzkumu v projektu CEEweb for Biodiversity) – Ing. Pavel Dostal, Sekce Zelené střechy při SZÚZ;
● Veřejná přírodní koupaliště – projekt, standardy, údržba – Ing. Martin Panchartek, Asociace biobazénů a jezírek;
● Květinový mobiliář i pestré záhony letniček a cibulovin oživují města – Ing. Irena Konvalinková, FLORAVIL;
● Park roku 2017 – představení soutěžních děl.

Podrobné informace najdete zde

mi podle podkladů pořadatele