Konference, semináře

Konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2012 měla úspěch

Ve dnech 16.–17. 10. 2012 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskutečnil již VII. ročník odborné konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí. I v době krize, kdy stavební odvětví zaznamenává útlum a je menší zájem o vzdělávací akce, jsme zde přivítali 157 osob. Sestavení přednášek a jejich obsah měly velký úspěch.
Přednášející se zaměřili především na vady z realizací staveb a výroby okenních komponentů a zkušenosti s TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování. Rovněž zde byl zahrnut příspěvek na téma nově zaváděného Prohlášení o vlastnostech, které na základě nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 začne platit od 1. 7. 2013. Současně s konferencí probíhalo ve vedlejším sále i představení Českého institutu otvorových výplní.
V případě zájmu o sborník přednášek v tištěné podobě nebo na CD prosím kontaktujte sl. Sixtovou na michaela.sixtova@stavokonzult.cz. Děkujeme za vaši účast a těšíme se na setkání v březnu 2013 na konferenci Lehké obvodové pláště, fasády a střechy.
René Růžička, STAVOKONZULT