Konference, semináře

Konference Obnova památek 2019 – sanace vlhkého zdiva

Studio Axis pořádá v Praze na Masarykově koleji ve dnech 19.–20. 3. 2019 19. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi Obnova památek 2019. Při platbě do 22. 2. 2019 získají účastníci odbornou publikaci k tématu konference zdarma. Uzávěrka přihlášek pro posluchače je 8. 3. 2019 nebo při naplnění kapacity sálu.

Další informace, program přednášek a exkurzí a on-line přihlášku najdete zde.

wd