Konference, semináře

Konference Nekonvenční zdroje elektrické energie

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost pořádají již 33. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie (NZEE). Letošní ročník se koná od 21. do 23. 5. 2012 v hotelu SPORT-V-HOTEL v Hrotovicích. Svou účast potvrdily špičky v oboru, a to zejména ze Slovenska. Významným tématem bude i letos oblast fotovoltaiky.
Na odbornou akci mezinárodního významu potvrdilo svou účast v současné době 63 účastníků. Ti se mohou těšit na setkání s ostatními odborníky z řad akademických pracovníků, doktorandů či zástupců veřejné sféry v oblasti energií. Kromě odborníků z praxe i výzkumných organizací v ČR se přihlásilo poměrně velké množství kolegů ze Slovenska.
Nejen odborná část a přednášky čekají na účastníky konference, ale také zajímavý doprovodný program. „První konferenční den navštívíme starou trasu Dalešického pivovaru, který se nesmazatelně zapsal do povědomí veřejnosti koupací scénou v kádi s krásnou paní Vašáriovou ve slavném filmu Postřižiny. Součástí bude také ochutnávka piva a společenská večeře v prostorách pivovaru. Druhý konferenční den je naplánovaná exkurze v jaderné elektrárně Dukovany. Pro naši konferenci bude zajištěna speciální přednáška o novinkách ve zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren v návaznosti na tragédii ve Fukušimě,“ představuje společenská lákadla předseda organizačního výboru doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
Témata a názvy přednášek jsou uveřejněny na stránkách konference www.nzee.cz, kde je již umístěn předběžný program konference. Témata pokrývají oblast zájmu konference od využití energie slunce, vody, větru až po poměrně velkou sekci elektrochemických systémů, kterým se lidově říká baterky. Ačkoliv již druhý rok trvá stopstav a snižování podpory státu ve fotovoltaických aplikacích (a nejen v nich), oblast fotovoltaiky má stále silné zastoupení příspěvků a zájmu široké odborné veřejnosti. Je zde ale vidět posun zájmu směrem k možnostem ukládání elektrické energie a monitoringu a řízení energetických toků z obnovitelných zdrojů.
 
Za organizační výbor konference:
Doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.; předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax: 541 146 199
 
wd, tisková zpráva