Konference, semináře

Konference Městský architekt

Česká komora architektů (ČKA) zve na konferenci Městský architekt, které se zaměří na téma zcela zásadní: na pozici městského architekta a možnosti jeho uplatnění při rozvoji našich sídel. Koná se 13. prosince 2016 od 9 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Konference bude věnována pozici městského architekta, jíž se ČKA dlouhodobě věnuje a považuje ji za důležitý nástroj při rozvoji měst a obcí. Konferenci připravila Pracovní skupina ČKA pro urbanismus pod vedením Milana Košaře ve spolupráci se sekretářem Komory. Jednotlivé části programu se budou věnovat charakteristice pozice městského architekta v návaznosti na velikost měst a obcí a prezentaci pozitivních i negativních zkušeností s pozicí městského architekta, jež lze zobecnit.

I. Blok: Městské aglomerace a velká města
Blok bude věnován situaci a zkušenostem městských aglomerací a velkých měst, jako jsou na příklad Brno, Plzeň či Hradec Králové.

II. Blok: Města a městyse
Tato část bude věnována zkušenostem a praxi měst a městysů, jako jsou na příklad Chrudim, Ústí nad Orlicí a Litoměřice.

III. Blok: Panelová diskuse
Panelové diskuse se budou účastnit zástupci samospráv a za architekty např. Milan Košař, Václav Zuna a Stašek Žerava, kteří se problematice dlouhodobě za ČKA věnují a mají s pozicí architekta i osobní zkušenosti.

Na konferenci se registrujte na e-mailu: iveta.konigsmarkova@cka.cc.

tisková zpráva