Konference, semináře

Konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019

Dne 7. června 2019 se uskuteční v Kulturním centru Svoboda (Za Mostní branou 1791/5, Cheb) 24. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019. Letošním tématem je urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu.

Letošní konference je spolufinancována Evropskou unií ze Společného fondu malých projektů v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 (Evropská územní spolupráce).
Tematické okruhy letošní konference zahrnují problematiku urbanismu veřejného prostoru pod úrovní terénu a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020). Zejména se jedná o:
● technické aspekty sanace kanalizačních sítí;
● energetické kanály Pražské energetiky (PRE v Praze), využívání moderních a inovativních technologií a energetických konceptů. Klíčovými segmenty strategie jsou distribuce elektřiny, obchodování s elektřinou a plynem;
● veřejný prostor pod úrovní terénu – kolektory v Praze.

Konferenci doplňují odborné exkurze. Součástí konference je i pravidelné setkání přednášejících a čestných hostů s představiteli hostitelského města a představiteli Karlovarského kraje, které se koná dne 6. června 2019 v předvečer konání konference v INGO CASINU ve Františkových Lázních. Čestní hosté a přednášející se mohou zúčastnit slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje v Galerii umění Karlovy Vary, který se uskuteční dne 7. června 2019.

Program
● Úvod do problematiky konference Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu; doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc., Ing. Radka Bürgermeisterová, ČSSI;
● Autobusová stanica Mlynské Nivy; Ing. arch. Roman Talaš, SIEBERT + TALAŠ/HB Reavis Slovakia, SKSI;
● Strategie sanace kanalizační sítě v Drážďanech; Dipl. Ing. Ralf Strothteicher, technický ředitel Stadtentwässerung Dresden GmbH, Saská inženýrská komora;
● Management kanalizační sítě v Drážďanech; Dipl. Ing. Ralf Strothteicher, technický ředitel Stadtentwässerung Dresden GmbH, Saská inženýrská komora;
● Predstaničné námestie v Bratislave – identita nadzemného a podzemného priestoru; doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. arch. Michal Bogár, STU Bratislava, SKSI;
● Nová železniční trasa Stuttgart–Ulm, „Stuttgart 21“, první část (česky); Ing. Peter Pittner, BUNG, VBI Deutschland;
● Nová železniční trasa Stuttgart -Ulm, „Stuttgart 21“, druhá část (německy); Univ. Prof. Dr.-Ing. Manfred Keuser, Beratender Ingenieur – Prüfi ngenieur für Baustatik, VBI Deutschland;
● Analýzy tunelových konstrukcí v Bulharsku; Ing. Dimitar Georgiev Hvarlev Ph.D., Bulharská IK;
● Zkušenosti s územním plánováním v podzemí velkých evropských měst; prof. Ing. Naďa Rapantová, Ph.D., FAST VŠB -TU Ostrava;
● „Myší díry“ ve světě i u nás (Pěší doprava pod úrovní terénu); Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D., FAST VUT v Brně;
● Hlubinné kolektory v centru hl. m. Prahy; Ing. Petr Švec, předseda představenstva Kolektory Praha, ČKAIT;
● Panelová diskuze k předneseným referátům

Pozvánku a další informace najdete zde.

mi s využitím podklaů pořadatele