Konference, semináře

Konference Kombinované stavby 2023

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v letošním roce pořádá již druhý ročník Kombinované stavby. Hlavní téma letošního ročníku je Městské plánování a problematika povolování udržitelných staveb.

Kdy: 15. června 2023 od 9 hodin
Kde: Kino Přítomnost, Siwiecova 1, Praha 3

Cílem konference je ukázat problematiku povolování udržitelných staveb v procesu městského plánování a úskalí povolování těchto staveb z pohledu všech účastníků procesu.

V každém bloku promluví zástupci povinných účastníků i žadatelů a vysvětlí svoji práci a postoje ze svého úhlu pohledu. Témata jsou rozdělena podle skutečných povinných částí procesu od záměru po zahájení realizace. Exkluzivita této konference je v tom, že účastníci konference budou mít poprvé v historii možnost vidět a slyšet problematiku povolování z pohledu žadatele a dotčených orgánů. Mohou být aktivními účastníky diskuze o každé fázi tohoto procesu.

Cílem tohoto mimořádného pojetí programu je poznat práci dotčených orgánů, jejich komplikace při projednávání povolení běžně skryté a udělat si tak ucelený pohled na tuto problematiku. Věříme, že je to nejefektivnější cesta jak společně objevit kritické místa a navrhnout jejich řešení v mnohovrstevné diskuzi přímo s aktéry celého procesu.

Více informací a registrace na webu: kombinovanestavby.cz

podle podkladů pořadatele