Konference, semináře

Konference IZOLACE 2012 v novém prostoru, s novými výzvami, ale s tradičně zaměřeným tématem

Vážení odborní přátelé, správci nemovitostí, projektanti, architekti, hlavní dodavatelé staveb, subdodavatelé vodotěsných izolací a střešních krytin a ostatní účastníci širší obce osob činných ve stavebnictví, společnost A.W.A.L., expertní a projektová kancelář pro stavební fyziku a stavební izolace, si vás opět dovoluje pozvat na již tradiční každoroční konferenci Izolace, tentokrát s přídomkem 2012.
Po dohodě s organizátorem specializovaného veletrhu Střechy Praha volíme novou lokalizaci naší konference. Zakládáme spolu se společností Střechy Praha novou tradici. Naše každoroční konference se tedy bude tentokrát konat v konferenční hale Výstaviště PVA Letňany v Praze, a to v termínu konání tohoto veletrhu. Navíc lze pokládat za poctu, že naše konference se odehraje již první, zahajovací den Veletrhu, tj. 8. února 2012. Tato myšlenka vznikla na základě přesunu místa konání veletrhu Střechy Praha do prostor PVA. Výstaviště poskytuje dobré konferenční možnosti a navíc umožní našim posluchačům efektivně využít čas a spojit jak možnost návštěvy nejen konference, tak i odborného veletrhu. Toto řešení nám přišlo pro naše posluchače jako uživatelsky příjemné, výhodné a efektivní. Možnost vzájemného setkání s takovým množstvím specialistů a dodavatelů se v České republice již pravděpodobně v roce 2012 opakovat nebude. Sami tuto příležitost bereme jako výzvu a moc se těšíme. V souvislosti s touto nově zakládanou tradicí jsme se rozhodli vrátit tak trochu ke kořenům a zaměřit se v tomto významném ročníku v souladu s tématem veletrhu opět především na problematiku střešních plášťů. Vyzvali jsme nejvýznamnější odborníky v oboru ke shrnutí svých námětů a názorů formovaných na základě praxe letošního roku. S potěšením jsme konstatovali, že všichni oslovení specialisté, pokud jim to časové možnosti umožnily, naše pozvání přijali.
V přípravném výboru konference pod vedením doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc., z Fakulty stavební ČVUT a doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc., garanta oboru na Fakultě architektury ČVUT a VŠTE ČB, člena technicko-normalizační komise Izolace staveb TNK 65, přijali svou účast přední osobnosti oboru – Ing. Antonín Parys, soudní znalec, člen TNK 65, Josef Krupka, specialista v oboru, Ing. Jan Plachý, Ph.D., odborný asistent VŠTE České Budějovice, Ing. Tomáš Petříček, garant oboru na FAST VUT v Brně, a za společnost A.W.A.L. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec a spolugarant oboru na FA ČVUT, a Ing. Ivan Misar, Ph.D., technický ředitel A.W.A.L., s. r. o., a člen TNK 65.
Hlavními partnery konference jsou internetový portál Izolace.cz, Mosty.cz a společnost CSI, a. s.
Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., jako jedna ze zakládajících osobností problematiky vodotěsných izolací v českých podmínkách, ve svém příspěvku shrne vývoj tohoto specifického oboru v České republice a předcházejících státních útvarech, logické a časové souvislosti, stejně jako jeho technickou podstatu, které nám umožní se lépe orientovat ve stávající již vcelku složitější problematice. Ing. Antonín Parys se ujal nelehké role přiblížit možnosti návrhu střešních plášťů, především plochých, s ohledem na stávající normativní základnu. Ing. Jiří Šála, CSc., nám návrh střešního pláště zasadí do posledních tepelnětechnických souvislostí. Nezbytnou součástí návrhu střešního pláště je jeho zabezpečení proti vztlaku větru. Tohoto tématu se ujme respektovaný specialista Josef Krupka spolu s Ing. Alešem Oškerou, aktivním odborníkem na kotvení střešního pláště, členem TNK 65. Zajímavou informací budou zajisté i poslední výsledky srovnávací studie soudržnosti spojů a přesahů různých typů asfaltových pásů. Výzkum provedl a informace přednese vysoce Ing. Jan Plachý, Ph.D. Na minulém ročníku jste možná zaregistrovali i aktuální téma defektoskopie střešních plášťů. Seznámíme vás se zkušenostmi po roce zavedení a aktivního užívání progresivní metody impedanční defektoskopie v České republice. Velmi diskutovaným tématem poslední doby je stavebně fyzikální chování obrácených střešních plášťů. I na tomto poli jsme se rozhodli přispět v naší konferenci do diskuse. Do programu konference jsme se rozhodli, po praktických zkušenostech s reklamační problematikou, zařadit i legislativně právní příspěvek přednesený zástupci specializované právní kanceláře CEAG, s. r. o.
Samostatný blok bude vyčleněn vzpomínce na významnou a oblíbenou osobnost doc. Antonína Fajkoše, CSc. Redakce časopisu Střechy, Fasády, Izolace vyhlásí výsledky a předá ocenění vítězům Memoriálu Antonína Fajkoše, vypsanému jako soutěž pro mladé studenty o nejlepší návrhy střešních plášťů.
Registrace na konferenci je možná na portálu www.izolace.cz, kde rovněž můžete sledovat veškeré aktuality.
Těšíme se na vaši účast, na nové prostory, na nová témata a výzvy, ale hlavně na vzájemně obohacující setkání a diskuse v mezičasech.
za organizátory konference Izolace 2012 Ivan Misar, obchodně technický ředitel A.W.A.L., s. r. o.
 
Pozvánka na Izolace 2012